PFA’s CO2-aftryk fortsætter ned og ligger nu 21 pct. under verdensindekset

PFA’s koncerninvesteringsdirektør, Kasper A. Lorenzen.

Pensionsselskabet PFA’s samlede aktieportefølje udledte ved halvåret en femtedel mindre CO2 end verdensindekset. For det nye ekstra klimastærke pensionsprodukt PFA Klima Plus er CO2-udledningen endnu mere markant med en udledning, der ligger hele 78 pct. under verdensindekset

PFA har i 2020 lanceret en række ambitiøse og klimavenlige investeringstiltag i jagten på konkurrencedygtige afkast til pensionsselskabets kunder.

Det ses også i den seneste klimagennemgang af PFA’s aktieportefølje. Den viser, at pensionsselskabets samlede aktieportefølje ved halvåret udledte 21 pct. mindre CO2 per million dollar investeret end verdensindekset. Ved årsskiftet var det 16 pct. mindre, mens det ved den halvårlige gennemgang i 2019 var 8 pct. mindre.

”Som investor har vi et ansvar. Både i forhold til at skabe solide risikojusterede afkast til vores kunder, men også ved at gøre det på en bæredygtig og ansvarlig måde. Derfor er vi også meget tilfredse med, at vores aktieportefølje samlet set udleder markant mindre CO2 end verdensindekset. For ud over at et mindre CO2-aftryk selvfølgelig er godt for klimaet, så betyder det også, at vores aktieportefølje udsættes for færre klimarelaterede risici. På den måde understøtter vores CO2-reduktion både en bæredygtig udvikling samt vores generelle fokus på gode risikojusterede afkast,” siger PFA’s koncerninvesteringsdirektør, Kasper A. Lorenzen, og understreger, at det stærke fokus på bæredygtighed og klima derfor heller ikke sker på bekostning af afkastambitionerne.

Indskærper fokus på olieinvesteringer

Han henviser til, at PFA i foråret tilsluttede sig det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance, hvor en række af verdens største investorer forpligter sig til at opnå nuludledning af CO2 fra investeringerne senest i 2050.

PFA har samtidig brugt første halvdel af 2020 til at fokusere aktieporteføljen i forhold til olie- og gassektoren. Det har blandt andet medført en række frasalg. Derudover har PFA også indgået en låneaftale for et trecifret millionbeløb med det svenske selskab Northvolt i forbindelse med opførelsen af et af Europas største fabriksanlæg til produktion af bæredygtige battericeller til primært eldrevne køretøjer.

”Vores fokus på bæredygtighed skal ses i bred forstand og ikke kun som værende rettet mod de CO2-tunge sektorer. Men der er ingen tvivl om, at netop olie- og gasselskaberne er blandt de CO2-intensive. Vi oplever dog, at stadig flere af selskaberne arbejder med at omstille og tilpasse deres forretning, og den udvikling vil vi gerne støtte op om. Vi anerkender dog også, at det stiller særlige krav til det aktive ejerskab,” siger Kasper A. Lorenzen og tilføjer:
 
”Ved at reducere antallet af olie- og gasselskaber i porteføljen, kan vi nu i langt højere grad interagere direkte med det mindre antal af selskaber og på den måde opnå større indsigt og forståelse for driften og målsætningerne. På den måde kan vi være med til at skubbe på. Særligt i forhold til hvordan forretningerne tilpasser sig den grønne transition,” siger han.

PFA Klima Plus udleder markant mindre CO2

Kasper A. Lorenzen påpeger, at halvårets helt store investeringstiltag på klimafronten har været lanceringen af det ekstra bæredygtige pensionsprodukt PFA Klima Plus. Den største produktlancering i mere end 10 år. Og netop her får PFA’s pensionskunder mulighed for at placere pensionsopsparingen helt uden investeringer i hverken olie, kul eller gas.

Samtidig stilles der også ekstra store krav til den fremtidige CO2-udledning, da målet er, investeringerne skal være CO2-neutrale i 2025 og CO2-negative i 2030. Ligesom der i dag stilles krav om, at porteføljen skal udlede 60 pct. mindre CO2 end gennemsnittet af aktierne i verden.

Den seneste klimagennemgang af aktieporteføljen i PFA Klima Plus viser dog, at aktieporteføljen ved halvåret udledte 78 pct. mindre CO2 per million dollar investeret end verdensindekset, og dermed væsentlig mindre end det foreløbige mål på 60 pct.