Pensionsselskaber sælger Portland Towers

Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA

De nuværende ejere, PensionDanmark, PFA og ATP, har solgt Portland Towers i Nordhavn til den internationale ejendomsinvestor Hines. Tidspunktet har været opportunt for et salg.

De markante kontorsiloer i Nordhavn blev færdigbygget i 2014, hvor alle tre pensionsselskaber deltog i udviklingen af projektet. Sidenhen har Portland Towers været udlejet til en række forskellige virksomheder, organisationer, en ambassade m.fl. og er i dag fuldt udlejet.

Nu er de tre pensionsselskaber blevet enige om at sælge ejendommen.

”Vi er i ejerkredsen meget tilfredse med at have gennemført et vellykket salg til Hines. Vi har som ejere været enige om, at tidspunktet for et salg var opportunt med henblik på at realisere en god investering til gavn for vores kunder og medlemmer, og vi har opnået en god, markedskonform pris for ejendommen,” siger formand for ejerkonsortiet, Marius Møller, ejendomsdirektør i PensionDanmark.

Også PFA glæder sig over salget:

”Som engageret investor i Nordhavn har vi fortsat høje forventninger til områdets store potentiale. Det er et område i stor vækst, som vi forventer os meget af. Vi ønsker dog at forfølge en mere udviklingsorienteret tilgang, og derfor har vi sammen med resten af ejerkredsen vurderet, at tidspunktet for et salg af Portland Towers nu var passende. Vi kan derfor også se tilbage på en rigtig god investering, som har bidraget positivt til PFA-kundernes opsparinger,” siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA.

I ATP Ejendomme hæfter man sig herudover ved en god salgsproces:

”Alt er gået efter bogen, og vi kan se tilbage på en professionel salgsproces, hvor ejerkredsen og Hines har arbejdet målrettet og konstruktivt på at nå frem til en god løsning for begge parter. Dette til trods for en uventet corona-krise undervejs i forhandlingsforløbet. Det synes jeg er værd at fremhæve,” siger Martin Vang Hansen, adm. direktør i ATP Ejendomme.

Hines overtager Portland Towers med umiddelbar virkning.

Rådgivere i forbindelse med salgsprocessen har været Colliers og Kammeradvokaten.

Fakta om Portland Towers:

- Siloerne ligger på sandkajen, der blev etableret i 1950erne og 60erne, og var en del af Københavns Frihavn.

- De er opført af Aalborg Portland i 1979 til at opbevare cement, der kunne losses og læsses direkte fra skibe ved kajkanten.

- Kontorerne er monteret uden på siloerne og ”svæver” 24 m over terræn.

- I alt er der etableret 7 etager.

- Byggeriet rummer 11.000 kvadratmeter kontorlokaler og 3.000 kvadratmeter sekundære arealer.