Den Røde By i Nordhavn skal huse kreative værksteder, restauranter og kontorer

Tre af de ældste fabriksbygninger i Nordhavn står foran for en omfattende, men nænsom transformering fra fabrikker til blandet erhverv. Små værksteder og gode restauranter i stueplan skal give værdi til beboere og besøgende i Nordhavn. Derudover vil der være attraktive kontorlejemål på de andre etager.

For 100 år siden husede Den Røde By tung industri og opmagasinering af kul. Husene gik under navne som ’Værkstedslageret’ og ’Bådhuset’ og står som historiske vartegn i den nye bydel, Nordhavn, som tager form i disse år. 

Fra 2022 slår Den Røde By atter dørene op efter en omfattende restaurering og transformering, og i alt 5000 kvm vil blive tilbudt i lejemål til forskellige typer af erhverv. 

Viderefører identiteten

Det er PFA og NREP, som i fællesskab står for opgaven, og målsætningen er at skabe et mangfoldigt område, hvor forskellige typer af erhverv eksisterer side om side og inviterer offentligheden indenfor. 

”Transformeringen af Den Røde By vil give stor værdi til Nordhavn. Med åbne værksteder og gode restauranter i historiske rammer vil det være et attraktivt sted at besøge. Vi vil gerne videreføre den identitet, som kendetegner Den Røde By og bevare den karakteristiske knopskydning af mindre historiske bygninger i en menneskelig skala,” siger Peter Morgan, senior investment manager i PFA.

Nordhavns ældste bygning

I projektet renoveres og transformeres tre eksisterende bygninger, deriblandt det gamle Værkstedslager samt Nordhavns ældste bygning, som i folkemunde kaldes Bådhuset. 

Der tilføjes en tilbygning på det, som tilbage i tid fungerede som marketenderi (ældre betegnelse for kantine) for områdets industriarbejdere. 

”Vi opfører desuden yderligere to bygninger, hvor der blandt andet genanvendes mursten fra en skydebane, der tidligere stod på området, og som nænsomt er blevet nedtaget for at blive genbrugt lokalt - både af ressourcehensyn og for at videreføre stedets materialitet,” siger Mads Birkedahl Dehlbæk, senior manager i NREP.

Alt dette gennemskæres af et passageforløb, der knytter Den Røde By sammen på tværs og inviterer beboere og besøgende til at gå på opdagelse. 

”Transformationen af Den Røde By er en del af det overordnede samarbejde mellem PFA og NREP om byudviklingen af Nordhavn. Den Røde By lægger den sidste brik i Århusgadekvarterets bylivsforløb og i den overordnede vision for Nordhavn, som vi i fællesskab med PFA og NREP har udviklet og implementeret. På mange måder kulminerer alt det vi har drømt om her: et generøst og udadvendt byliv, som byder velkommen til Århusgadekvarteret og bygger bro til resten af København,” siger Peter Bur Andersen, kreativ direktør i BRIQ.      

Kort om byggeriet

  • Byggefeltet i Den Røde By består af Værkstedslageret, Bådhuset, Marketenderiet og en bevaret del af den tidligere Skydebane-bygning.
  • I stueplan bliver Værkstedslageret åbnet op med en række mindre værksteder til f.eks. kunsthåndværkere. 
  • I Bådhuset (som er et gammel cementlager) og i en gammel skydebanebygning (Skydebanen II) etableres forventeligt to restaurationer i historiske rammer. 
  • Derudover opføres to nye bygninger, ’Produktionshallen’ og ’Skydebanen I’, hvoraf den ene i genbrugssten fra den tidligere skydebane, som lå på byggefeltet.  
  • Der tilstræbes et bæredygtigt byggeri, som DGNB-certificeres. 
  • Byggeriet er tegnet af BRIQ, som ligeledes har stået for overordnet konceptudvikling, bylivsstrategi og implementering på både byggefeltet og i Århusgadekvarteret.