Målrettet indsats for at kompensere kunder i sag om forskelsbehandling

PFA har som en række andre forsikrings- og pensionsselskaber modtaget en politianmeldelse for overtrædelse af reglerne om ligebehandling. PFA har ligeledes fået et påbud om at orientere kunder om, at PFA har haft forsikringsvilkår, der har været i strid med reglerne i lov om ligebehandling. For PFA drejer sig i praksis om uberettiget afslag på dækning af sundhedsforsikring for gener som følge af graviditet. PFA har valgt at betale en rimelig og fair godtgørelse til alle kunder, der har fået et uberettiget afslag på deres sundhedsforsikring.

Dorthe Bundgaard, direktør for Koncernjura i PFA, har følgende kommentarer:

PFA finder denne sag dybt beklagelig og vil gerne understrege, at vi er meget kede af sagen. PFA tager politianmeldelsen og påbuddet til efterretning og erkender at have haft forsikringsbetingelser, der ikke har levet op til reglerne for ligebehandling. Vi vil samarbejde fuldt med myndighederne og vil kontakte de kunder, der har haft de pågældende forsikringsvilkår. 

PFA har siden 2020 arbejdet for at rette op på vores tidligere fejlagtige praksis overfor de berørte kunder, der har fået et forkert afslag.

PFA har haft det som højeste prioritet at målrette vores indsats for at rette op på fejlen over for de af vores kunder, som i praksis er blevet forskelsbehandlet. Dem har vi identificeret ved at gennemgå vores systemer meget grundigt for at kunne konstatere, om kunderne i praksis havde fået et uberettiget afslag, eller hvor der var tvivl om, hvorvidt de var givet et uberettiget afslag. PFA har dækket deres eventuelle udgifter til behandling samt udbetalt en rimelig og fair godtgørelse for det uberettigede afslag.

PFA har startet med at kontakte kunder telefonisk, i det omfang det har været muligt. Dernæst har vi kommunikeret til kunderne via besked på mit PFA, e-Boks eller via brev. Kunderne er blevet kontaktet med henblik på at refundere deres udgifter til behandling samt for at udbetale dem en rimelig og fair godtgørelse. I de sager, hvor kunderne ikke er vendt tilbage, har PFA udbetalt en godtgørelse, når PFA har vurderet, at de har fået et uberettiget afslag.

For at sikre imod fremtidig forskelsbehandling ændrede PFA i begyndelsen af 2020 praksis for sundhedsforsikringer, og efterfølgende blev forsikringsvilkårene i PFA Helbredssikring ændret pr. 1. januar 2021, så de pågældende undtagelser derfra ikke længere var gældende. Derudover har vi tilpasset vores produktgodkendelsesprocesser og produktovervågning, så der er bedre fokus på ligebehandlingsreglerne.

PFA har ikke tjent penge på undtagelser

PFA har ikke tjent på den tidligere praksis for sundhedsforsikringen. Vilkåret om at undtage skader som følge af graviditet har haft den betydning, at forsikringspræmien til sundhedsforsikringen ikke skulle dække denne type skader, og dermed har PFA kunnet sætte præmien lavere. PFA dækker derfor nu udgifter til behandlinger som følger af graviditet, selv om kunderne ikke har betalt en forsikringspræmie for, at sundhedsforsikringen også skulle give denne dækning.