PFA sagsøger Meta for misinformation til markedet

PFA er sammen med den amerikanske stat Ohio blevet udpeget til at føre en retssag mod Facebook/Meta Inc. i Californien med henblik på at søge erstatning for kurstab forårsaget af selskabets vildledende oplysninger til markedet.

Sagen har udgangspunkt i, at Facebook/Meta Inc. har vildledt investorer i en række spørgsmål i løbet af perioden for søgsmålet (29. april 2021 til 21. oktober 2021), herunder hvordan en algoritmeændring, der var beregnet til at øge brugerengagementet, førte til, at misinformation og skadeligt indhold af forskellig slags indhold blev uforholdsmæssigt udbredt.  

Derudover har selskabet, på trods af offentlige forsikringer om, at det anvender adfærdsstandarder ligeligt for alle brugere, bygget et system, der fritog millioner af højtprofilerede brugere. Det fremgår af en intern undersøgelse hos Facebook fra 2019. Oplysningerne om selskabets manglende vilje til at beskytte sine brugere blev offentligt kendt via undersøgelser foretaget af journalister på The Wall Street Journal og en whistleblower fra virksomheden. 

Facebook / Meta Inc.'s misinformation til markedet førte til et betydeligt kursfald og skade for dets investorer. Retten i Californien (The Federal District Court in the Northern District of California), der fører tilsyn med investorsagen mod selskabet, har efterfølgende valgt PFA Pension og Staten Ohio (Ohio Public Employees Retirement System) til at føre sagen med henblik på at søge erstatning for de tab, som de berørte investorer har lidt (gruppesøgsmål). PFA Pension vil fungere som en såkaldt ’class representative’ til at repræsentere interesser for PFA's kunder samt de øvrige investorer på verdensplan. 

PFA har ligeledes en bæredygtig udviklingsinteresse i at føre sagen for at sikre, at Facebook / Meta inc. fremover agerer på en måde, der sikrer et sundt liv for alle og fremmer trivsel for alle aldersgrupper (FN's verdensmål 3 om sundhed og trivsel).

COO i PFA Asset Management, Rasmus Bessing, udtaler om sagen:

”Hos PFA har vi et ansvar for at investere vores kunders pensionsopsparing ansvarligt. Som investorer skal vi kunne stole på, at de børsnoterede selskaber, som vi investerer vores kunders penge i, giver rettidig, fuldstændig og præcis information til os og resten af markedet. Derudover mener vi, at Facebook/Meta Inc., som en af verdens største indholdsudbydere og sociale medier, har et ansvar for at overholde sine offentligt erklærede forpligtelser om at anvende sine adfærdsstandarder på lige fod for alle brugere og tage passende skridt for at forhindre spredning af misinformation eller skadeligt indhold.”