Ansvarlige investeringer

PFA Asset Management forvalter investeringerne for PFA Pension, som er et af landets største pensionsselskaber. Det betyder en særlig forpligtelse til at skabe langsigtet værdi for vores kunder ud fra et ansvarligt grundlag.

Det er vores erfaring, at vi på den lange bane skaber de bedste resultater ved at investere i ansvarlige selskaber, der opfylder det internationale samfunds krav og minimumsstandarder. 

PFA’s politik for aktivt ejerskab

PFA har fastlagt en politik for ansvarlige investeringer, som er i tråd med internationale principsæt.

Læs mere om PFA’s politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab (PDF)

Læs mere om de internationale principsæt på pfa.dk

Transparens om aktivt ejerskab

Det er vigtigt, at interesserede kan følge med i fremdriften af vores aktive ejerskabsdialog. Selvom der kan være forretningsmæssige forhold, der holdes fortrolige, ønsker vi at bidrage til en øget åbenhed om vores arbejde med aktivt ejerskab.

PFA Asset Management er forvalter for PFA Pension, Forsikringsaktieselskab, en række alternative investeringsfonde og Investeringsforeningen PFA Invest. Den aktive ejerskabsdialog og transparens herom sker i samarbejde med PFA Pension, og oversigten over PFA Asset Managements dialog kan derfor findes via pfa.dk på nedenstående link:

Læs oversigt over de selskaber i PFA’s portefølje, hvor Sustainalytics har konstateret brud mod PFA’s politik

Læs log over de selskaber, PFA er i dialog med her

Læs her, hvordan der er stemt på generalforsamlinger det seneste år 

Screening

For at sikre overholdelsen af regelsættene screener vi i samarbejde med Systainalytics løbende. 

Læs mere om Systainalytics og screening 

Eksklusionsliste

Selskaber, der systematisk overtræder vores standarder, og som ikke gennem dialog ændrer adfærd, bliver ekskluderet fra PFA’s investeringsunivers.

Se PFA's eksklusionsliste på pfa.dk