Ansvarlige investeringer

PFA Asset Management forvalter investeringerne for PFA Pension, som er et af landets største pensionsselskaber. Det betyder en særlig forpligtigelse til at skabe langsigtet værdi for vores kunder ud fra et ansvarligt grundlag.

Det er vores erfaring, at vi på den lange bane skaber de bedste resultater ved at investere i ansvarlige selskaber, der opfylder det internationale samfunds krav og minimumsstandarder.

PFA’s politik

PFA har fastlagt en politik for ansvarlige investeringer, som er i tråd med internationale principsæt.

Læs mere om PFA’s politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab (pdf)

Læs mere om de internationale principsæt på pfa.dk

Screening

For at sikre overholdelsen af regelsættene screener vi i samarbejde med GES aktier og kreditobligationer løbende.
Læs mere om GES og screening

Eksklusionsliste

Selskaber, der systematisk overtræder vores standarder, og som ikke gennem dialog ændrer adfærd, bliver ekskluderet fra PFA’s investeringsunivers.

Se PFA's eksklusionsliste på pfa.dk