Valgmøde i Investorforum

Valgmødet den 18. januar 2022 i investorforum for PFA Asset Management A/S aflyses, da der ikke er indkommet indstillinger af investorrepræsentant til selskabets bestyrelse.