Folkemøde med fokus på FN’s Verdensmål

Så er det snart tid at byde borgere, politikere, journalister og kunder indenfor, når PFA fra den 13.- 16. juni igen slår teltet op for debatter og events på årets folkemøde på Bornholm.

Folkemødet har i år FN’s Verdensmål som sin overordnede ramme, og PFA har derfor sammensat sit folkemødeprogram med udgangspunkt i dette tema, som ligger i naturlig forlængelse af PFA’s eget arbejde med omdømme, bæredygtighed og samfundsansvar. Det fortæller Group CEO i PFA, Allan Polack, som glæder sig til at tage del i debatterne og bidrage med bud på, hvordan vi i fællesskab får sat konkret handling bag de ambitiøse mål.

”I PFA har vi i lang tid arbejdet systematisk med FN’s 17 verdensmål, og vi har udvalgt fem af målene, som vi særligt arbejder for at understøtte. De fem mål spænder vidt fra arbejdet med sundhed, trivsel og grønne investeringer til etablering af partnerskaber, der kan være med til fremme innovation og udvikle samfundet i en bæredygtig retning. På Folkemødet ser vi frem til at bringe disse erfaringer i spil, tage del i debatten og være med til at finde svar på nogle de udfordringer, der har særlig relevans for os og vores forretningsområde,” siger Allan Polack.

Debatter med plads til holdninger

Han uddyber, at de fem verdensmål dækker over en bred paraply af indsatser, og at PFA på folkemødet har valgt at fokusere særligt på fire underordnede temaer: Ansvarlige investeringer, det sunde arbejdsliv, det gode seniorliv og ansvarlige algoritmer. Fælles for de fire temaer er, at de alle er tæt på danskernes hverdag og derfor kan give anledning til nogle gode diskussioner.

”Vi har valgt nogle temaer og dilemmaer, der kiler sig ind i krydsfeltet mellem idealisme og realisme. Under ansvarlige investeringer tager vi fx fat på, hvordan vi skal balancere ønsket om et godt afkast med hensynet til bæredygtighed. Det er et tema, som mange har en stærk holdning til, og som vi i PFA løbende har sat fokus på gennem fx Epinionsundersøgelser, pressehistorier og opslag på de sociale medier. Det samme gælder for de øvrige tre temaer, som alle er en vigtig del PFA’s agenda, og derfor også har et liv udover Folkemødet,” siger Allan Polack.

Han tilføjer, at PFA ikke kun lægger telt til egne debatter, men også låner det til PFA’s virksomheds- og organisationskunder, så de kan sætte fokus på deres egne dagsordener.

”Et vigtigt formål med at være på Bornholm er at styrke relationen til vores kunder og udbygge vores netværk. Derfor er vi glade for, at vi kan give nogle af vores virksomheds- og organisationskunder mulighed for at holde debatter i vores telt, ligesom vi også låner det til de hjertesager, vi støtter gennem PFA Brug Livet Fonden. På den måde får vi også mulighed for at hilse på andre folkemødedeltagere end lige dem, der dukker op til vores egne arrangementer,” slutter Allan Polack.

PFA på Folkemødet

  • PFA afholder 7 debatter inden for områderne: Ansvarlige investeringer, et sundt arbejdsliv, det gode seniorliv og ansvarlige algoritmer.
  • Udover egne debatter er PFA repræsenteret i række debatter hos andre aktører. Koncernfinansdirektør Anders Damgaard vil bl.a. være at finde i fire debatter uden for PFA’s telt om ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab.

PFA og Verdensmålene

PFA’s har udvalgt disse fem verdensmål, som vi ønsker at bidrage særligt: Sundhed og trivsel, Klimaindsats, Bæredygtig energi, Ansvarligt forbrug og produktion og Partnerskaber for handling.

Om PFA Brug Livet Fonden

PFA Brug Livet Fonden støtter sager, der hjælper andre til at bruge livet. Det kan være sager, der gør andre menneskers liv nemmere, tryggere eller bedre. Siden fonden blev oprettet i 2009 har den støttet en række velgørende formål – hjertesager – hvert år. I år gæster 11 hjertesager PFA's telt.