Finansielle rapporter

PFA Asset Management aflægger regnskaber efter Finanstilsynets bestemmelser om regnskaber for forvaltere af alternative investeringsfonde.

Års- og delårsrapporter kan fås ved henvendelse til PFA Asset Management.

Kontakt PFA Asset Management

Aflønningsrapporter


Lønoplysninger

Lønoplysninger 2021