Investeringer i forening

Gennem en investeringsforening udnytter du eksperternes investeringskompetencer, mens du samtidigt får spredt din risiko på dine investeringer.

Gode råd før du investerer

Investeringsforeninger er en langsigtet opsparingsform, som giver dig fordele, som ellers er forbeholdt de største investorer. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser. 

Det får du med PFA Invest

Ved at investere din opsparing i PFA Invest udnytter du som investor den ekspertise, som eksperterne i PFA Asset Management har opbygget gennem mange år.

PFA Invest kan endvidere give dig den rigtige risikospredning mellem aktier og obligationer. Det sikrer også, at dine aktieinvesteringer spredes på mange aktieselskaber, og at dine obligationer har den rigtige løbetid og sikkerhed.

Endelig har PFA Invest et af markedets laveste omkostningsniveauer fordi PFA Invest, ligesom PFA Pension, er uafhængig og ikke skal tjene penge til aktionærer, men alene tilgodeser sine kunder.

Når du har truffet beslutning om at investere din opsparing gennem PFA Invest, skal du også sikre, at det bliver i overensstemmelse med din tidshorisont og din risikoappetit.

Test din risikovillighed

Vi anbefaler altid, at du tester din risikovillighed. PFA har udviklet en række værktøjer, hvor du på grundlag af en række spørgsmål kan få en vurdering af dig selv som investor og en anbefaling af porteføljesammensætning til netop dig.

Risikoappetit er forskellig

Nogle investorer vil gerne selv øve indflydelse på sammensætningen af deres opsparing og sikre, at den har den rigtige sammensætning til den tidshorisont og risikoprofil, som gælder for netop dem.

Andre investorer vil helst have eksperterne til at styre deres investeringer. PFA vil gerne rådgive dig, men for at kunne gøre det med den kvalificerede anbefaling, vi i PFA altid ledsager vores rådgivning med, er vi nødt til at stille dig en række spørgsmål for at sikre, at vi rammer rigtigt.

Ønsker du rådgivning om investering?

Ønsker du rådgivning om investering af din opsparing, vil vi bede dig gennemføre den udvidede investeringsguide. Vær opmærksom på at den simple guide på samme side vedrører pensionsrådgivning og derfor ikke er relevant i denne sammenhæng.

Investering for virksomheder

For investorer, der ønsker rådgivning som virksomhed, institution, fond eller lignende kan investeringsguide til virksomheder benyttes.

Hvis du ønsker PFA skal rådgive dig om investering, kan du udover at teste din risikoprofil via ovenstående guide indgå en aftale om investeringsrådgivning i PFA.

 

 

Herudover har vi også en række gode råd i overensstemmelse med den lovgivning, som er gengivet i ”bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel” nr. 964 af 30.09.2009. Bekendtgørelsen er den danske implementering af EU’s MiFID direktiv (”markets in financial instruments directive”). 

Gode råd inden du investerer

Som tommelfingerregel kan du stille dig en række spørgsmål, inden du investerer din opsparing:

  • Hvad er formålet? Herunder ligger hensynet til din tidshorisont: Er det opsparing, du regner med at skulle bruge, og som skal være til rådighed til et givet formål indenfor en kortere årrække, eller er det opsparing, som skal give et højt afkast over en lang årrække?
  • Din holdning til at løbe risici spiller også ind: Er du villig til at løbe en højere risiko mod en forventning om til gengæld på langt sigt at opnå et højere afkast, eller ønsker du en sikker investering?
  • Hvor stor en risikokapacitet har du? Her ligger hensynet til, at investeringen af din opsparing ikke må ske med en så stor risiko, at det kan påvirke din økonomi og levestandard negativt i urimelig grad på hverken kort eller langt sigt.
  • Har du den nødvendige viden om investeringsmarkederne til at kunne træffe beslutningerne? De finansielle markeder indeholder risici, og jo højere risikoen er, jo større viden og indsigt kræver det af den enkelte.

Alt det forsøger vi så at sammenfatte, når vi anbefaler, at du tester dig selv og din opsparing. Under sammensætning af din opsparing kan du se eksempler på en række helt konkrete forslag til sammensætning af din opsparing på afdelinger i PFA Invest.

Rådgivning om investering i PFA Invest?

Hvis du ønsker rådgivning om investering af din opsparing i PFA Invest, skal du efter denne lovgivning indgå en aftale om investeringsrådgivning i PFA. Du kan se på kontakt en rådgiver, hvordan du kommer i forbindelse med en rådgiver i PFA.

Hvem kan investere ?

Næsten alle former for opsparing kan placeres i PFA Invest. Eksempelvis:

  • Frie midler
  • Pensionsmidler
  • Selskabers midler
  • Fondes midler

PFA Invest er forbeholdt danske investorer

Prospektet er godkendt af Finanstilsynet i Danmark, men er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder, og PFA Invest må således ikke sælges eller markedsføres over for potentielle investorer uden for Danmark.