Om PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest er oprettet efter bestemmelserne i lov om investeringsforeninger og er under tilsyn af Finanstilsynet.

PFA Invest er oprettet af PFA for alle investorer. PFA Invest har 10 afdelinger:

 • PFA Invest Kreditobligationer
 • PFA Invest Korte Obligationer (Danske obligationer)
 • PFA Invest Lange Obligationer (Danske obligationer)
 • PFA Invest Danske Aktier
 • PFA Invest Højt Udbytte Aktier
 • PFA Invest Europa Value Aktier
 • PFA Invest Globale Aktier
 • PFA Invest Balance A
 • PFA Invest Balance B
 • PFA Invest Balance C

Find mere information om PFA Invest på pfainvest.dk. Her finder du bl.a.:

Prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest 

 • Vedtægter
 • Central Investorinformation
 • Årsrapporter og halvårsrapporter

Materialet kan ses her

 

Vi rådgiver dig gerne

Vi rådgiver dig gerne om sammensætningen af dine investeringer. Du er meget velkommen til  at kontakte os via mail, invest@pfa.dk eller ved at ringe til os på tlf. 70125000.