Valgmøde i investorforum

Valgmødet den 18. januar 2023 i investorforum for PFA Asset Management A/S aflyses, da der ikke er indkommet indstillinger af investorrepræsentanter til selskabets bestyrelse.