Hedgefonden Midgard

Fondens investeringspolitik er baseret på en top-down approach og følger en disciplineret investeringsproces opdelt i tre faser; mikroanalyse, konstruktion og evaluering/overvågning. Strategierne er opdelt i tre understrategier; yield curve, volatilitet og relative value.

"Relative value" strategien fokuserer primært på analysen af investeringsmulighederne i det danske og svenske realkreditmarked. Forvalteren tror på en høj grad af risikokontrol og på at vedligeholde en diversificeret og hovedsageligt ukorreleret portefølje.

Fonden investerer hovedsageligt lang/kort i statsobligationer, realkreditobligationer, indeksobligationer, swaps og derivater udstedt fra lande i EU, Schweiz og Norge med en bias mod det nordiske rentemarked.